องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการออกแบบและซ่อมแซมบ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น


ตามที่ผู้สื่อข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ ได้มีการนำเสนอความเดือดร้อนของ ดช. อาทิตย์ มืดคุ้ม นั้น นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอชุมพวง ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการประชุมให้ความช่วยเหลือ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการออกแบบและซ่อมแซมบ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น โดยในวันนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงพร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองช่างได้ลงพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว