องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำบ้านยาง