องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
 


การจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงได้รับนโยบายจากทางจังหวัดนครราชสีมาให้มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงได้ดำเนินการให้พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง จัดให้มีการออกออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธเพื่อ

-ส่งเสริมสุขภาพร่ายกาย
-ส่งเสริมความสามัคคี