องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมแต่งชุดไทยสืบสานวัฒนธรรม


ตามที่จังหวัดนครราชสีมามอบนโยบายแต่งชุดไทยทุกวันศุกร์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย seo услуги โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงได้ดำเนินการให้ พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง แต่งกายชุดไทยทุกคนในุทุกวันศุกร์