องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
 


พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขต อบต.ชุมพวง


๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอชุมพวง เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขต อบต.ชุมพวง จำนวน ๓๑ ราย ณ ที่ทำการอบต.ชุมพวง