องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
 


เกิดเหตุอุทกภัย (น้ำหลาก) ในพื้นที่ บ้านหนองแดง ม.๗ ต.ชุมพวง


๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๕๐ น.เกิดเหตุอุทกภัย (น้ำหลาก) ในพื้นที่ บ้านหนองแดง ม.๗ ต.ชุมพวง