บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]
...........................................................................
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]
...........................................................................
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ชุมพวง [ 13 ก.พ. 2566 ]
...........................................................................