วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ผท-7165 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยธ-9730 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สป) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ต จำนวน 1เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สป.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง