วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองสะแก(บริเวณซอย๑-บ้านนายเรียบ)หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง(บ้านนายอำนวย วันทอง-นางช่วย บัวนาค)หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง(บริเวณซอยบ้าน ร.ท.จิระ สุขก้อง)หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง(บริเวณคุ้มป่าช้า)หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง(ด้านทิศตะวันออกวัดหนองแดง-บ้านนางอารีย์ พรมน้อย)หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพันธ์เจริญ(บริเวณซอย๒-ศาลตาปู่)หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านชุมพวงธารทอง หมู่ที่ ๑๔ (ซอยบ้านนางจตุพร สุขก้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง